Hardeshøj


Hardeshøj er en landsby med ca. 40 indyggere og færgeleje på det nordlige Als.

Hardeshøj er et gammelt udskibningssted, hvor der i mere end 300 år været en færge til Ballebro på Sundeved.

Færgen M/F Bitten Clausen sejler dagligt hver halve time til Ballebro fra et relativt nyt færgeleje.

Det Hardeshøjtidligere færgeleje er fyldt op med jord og ligger i dag som et frit græs areal.

Der er en bro til større både og kuttere og en mindre jollehavn.

Færgekroen Hardeshøj Kro er fra 1721, og har fungeret som kro frem til 2001 hvor den blev solgt og ombygget til feriebolig.

Mod vest ligger et større strandengorområde, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Både nord og syd for havnen er der attraktive og børnevenlige badestrande og om sommeren bliver der lagt en bade platform ud ved den nordlige strand.

I nærheden af færgelejet ligger motorcykelklubben MC Kædens klubhus, der har ca. 65 medlemmer.

Lige ved siden af MC kæden holder dykkerklubben Posidon-Als til. Dykkerklubben tilbyder div. dykkeruddannelser og speedbådskørekort.