Ballebro


Ballebro består af et færgeleje, en jollehavn og en kro og ligger ca. 2 km øst for Blans på Sundeved.

 

Der har mindst i 300 år været en færge over Alsfjord til Hardeshøj på Als.
Overfarten tager ca. 10 minutter og foretages nu af M/F Bitten Clausen.

_DSC7022

 

Der er badestrand med badebro på havnens Nordlige side og kiosk ved færgelejet og på havnens sydlige side er der også opstået en pæn badestrand

 

 

Jollehavnen ligger op til færgelejet og administreres af Ballebro Bådelaug.
Her findes der endvidere et lille slæbested hvor det er muligt at søsætte sin båd fra trailer.

 

I Ballebro ligger også Ballebro Færgekro der blev opført i 1729 som en gård ved færgelejet Ballebro.
1870 fik man bevilling til at drive krohold.
Familien Lorenzen har siden 1729 drevet stedet, frem til 1990.
I de gamle dokumenter ligger der bevillinger for brænderi, bryggeri samt bageri.
Den sidste ejer i familien Hans Jørgen Lorenzen solgte kroen i 1990.

Færgekroen gennemgik fra 1993 til 1996 en nænsom restaurering/ombygning under den nye ejer, skibsreder Jepsen.

I dag er det værtsparret Tina og Peter som driver kroen.

 

Lidt hen ad stranden finder vi det 6 meter høje Ballebro Fyr, som er opført i 1904 i perioden hvor ballebro, alsfjordSønderjylland var en del af Tyskland.
Det danske fyrvæsen overtog fyret i 1920.
Det havde ved overtagelsen linseapparat med spritbrænder.
Året efter overtagelsen blev fyret ændret til brug af acetonegas i stedet for sprit.
1954 blev fyret elektriciferet.